ಗೊಂಚಲು: Best Kannada Books to Read

30 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಮಾವತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕತೆ ಡಬ್ಬಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕರ್ವಾಲೊ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 114.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 114.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ಮ ಕಥೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗಳಗನಾಥ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕುವೆಂಪು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 380.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 380.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ನ್ಯಾಂಡೊ ಪರಾಡೊ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 260.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 260.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರಾ
  ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರಾ, tejo tungabhadra
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಸುಧೇಂದ್ರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 380.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 380.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಾಜಾ ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಬಿ.ಎಲ್. ವೇಣು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕುವೆಂಪು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಾಯಾ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಥೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ಗುರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಹನುಮಂತ್ ಜಿ ಸಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ-೧
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ-೨
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 216.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 216.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮರೆತುಹೋದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಬೇಟೆ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪರ್ವ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 700.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 700.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ - ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮರೆತುಹೋದ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆವೆಲ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 450.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 450.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹಸಿರು ಹಂಪೆ - ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಸುದರ್ಶನ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಏಳು ಪರ್ವತಗಳು ಒಂದು ನದಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಗೃಹಭಂಗ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪರ್ವಕಾಲದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಂಜಯ ಬರೂ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬಿ. ಎಸ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮಿಹಿರಕುಲಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸದ್ಯೋಜಾತ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಾಜಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಲುವಾಗಿಲು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಾಕ್ಷಸ-ತಂಗಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್‌. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಇಂದುಕಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ