ಗೊಂಚಲು: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

37 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • Computer Knowledge Made easy
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  C.V. Jayanna, B.C. Shivakumar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಿಇಟಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ)
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಿ.ಸಿ.ರುದ್ರಾಣಿ, ಸಿ.ವಿ.ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 525.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 525.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ELECTRONIC MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  K. Shashidhar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • C - PROGRAMMING
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  K. Shashidhar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಿಇಟಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ)
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಿ.ಸಿ.ರುದ್ರಾಣಿ, ಸಿ.ವಿ.ಜಯಣ್ಣ, ಬಿ.ಎಲ್‌. ಕಾಂತರಾಜ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಿಇಟಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ (ಗಣಿತ - ವಿಜ್ಞಾನ)
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ.ಎಂ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌, ಸಿ.ವಿ.ಜಯಣ್ಣ, ಎಂ.ಎನ್‌. ನಿಜಗುಣಸ್ವಾಮಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕೆಎಆರ್‌-ಟಿಇಟಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ.ಜಯಣ್ಣ, ಡಿ.ಎಂ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 565.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 565.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ, ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ, ಡಾ. ಜಿ.ಆರ್‌. ಪೂರ್ಣಿಮಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 455.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 455.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 495.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • PSI Police Sub-Inspector Competitive Examination
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  C.V. Jayanna, M. Umashankar, M.R. Prasad
  ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪೊಲೀಸ್‌ ಪೇದೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೈಪಿಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ, ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ, ಬಿ.ಸಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ, ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ, ಉಮಾಶಂಕರ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಗ್ರೂಪ್‌ 'ಸಿ' ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ , ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ, ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ, ಕೆ.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 595.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 595.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • KAS ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ - 2
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ , ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್ವರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 495.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 495.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಎಸ್. ನಾಯಕ / ದೇವಾನಂದ ಎಸ್. ನಾಯಕ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 990.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 990.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 1,100.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • CET Engineering Mathematics & Applied Science
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  W.R. Neelakanta
  ಬೆಲೆ
  Rs. 325.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 325.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Engineering Mathematics
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  W.R. Neelakanta
  ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • IAS KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೈಪಿಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮಹಮದ್ ರಫೀ ಪಾಶ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 785.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 785.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 785.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • KAS ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ( ಪತ್ರಿಕೆ 1)
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 560.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 560.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • 101 ಬಿಡಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 695.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 695.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 695.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • KAS ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 370.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 370.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • PSI ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್‌‌ಇನ್ಸ್‌‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೈಪಿಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 450.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 450.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 170.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 170.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • IAS ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಿ.ವಿ. ಜಯಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 425.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • CET handbook For Diploma Holders-CIVIL Engineering
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  H S Vishwanath
  ಬೆಲೆ
  Rs. 470.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 470.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಪಂಚ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ.ಎನ್‌.ಎ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 195.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 195.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Advanced Microprocessors
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  K Shashidhar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Verilog Lab Manual
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  K Shashidhar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 115.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 115.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ರಂಜನ್‌ ಜೆ , ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ರಂಜನ್‌ ಜೆ , ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಭೂಗೋಳ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ರಂಜನ್‌ ಜೆ , ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ರಂಜನ್‌ ಜೆ , ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ರಂಜನ್‌ ಜೆ, ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಇತಿಹಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ರಂಜನ್‌ ಜೆ , ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Data Communication and Networking
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  K Shashidhar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ