ಗೊಂಚಲು: ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ

113 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಏಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವನಿತಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಯಾಜಿ, ಕೈಲಾಶ್‌ ತಿಪಟೂರು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪುಂಡಲೀಕ ವಜೆ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬಾಬು ಜತ್ತಕರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಟ-ಪಾಠ 76 ಮನಸೆಳೆವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಬೀಜ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶ್ವೇತಾ ಜಿ ನಂಬಿಯಾರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಂದಾ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿ. ಕೆ. ತಿರುಮಲಮ್ಮ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಟೊಮಾಟೋ ಫಿಶ್‌
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವನಿತಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಯಾಜಿ, ಕೈಲಾಶ್‌ ತಿಪಟೂರು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪುಂಡಲೀಕ ವಜೆ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬಾಬು ಜತ್ತಕರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎ. ಆರ್‌. ಮಣಿಕಾಂತ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೂಸು ಮರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 20.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 20.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ವಿಜಯನ್ ಕರಿಪ್ಪಾಲ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅಕ್ಬರ್-ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಿ. ಕೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸಮಗ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ದಿ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೋಡಿಹಾಕುವ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜನಪದ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹಿತೋಪದೇಶ - ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಐ ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರುಚಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವನಿತಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಯಾಜಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • 151 ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮುದ್ದು ಮಗುವಿಗೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶಾಂತ ನಾಡಗೀರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಆಟವೇ ಪಾಠವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ವೀರನಾರಾಯಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥಾಸಾಗರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿ. ಗೋಪಾಲರಾವ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 295.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 295.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 295.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಜೆಮಂಗೇಶರಾವ್ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈಸೋಪನ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸ. ರ. ಸುದರ್ಶನ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 72.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 72.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಜೆಮಂಗೇಶರಾವ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು ಮೂರು ಕರಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ 61 ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಬಿಂತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರಿಚಾ ಝಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನೀನು ಮೀನೇ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶಬ್ನಮ್ ಮಿನ್‌ ವಾಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪತ್ತೇದಾರ ಸಾಹಸಸಿಂಹ - ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕರಣ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಐ ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಚತಂತ್ರ - ರಂಜನೀಯ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಐ ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಸಿಕರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ - ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿ.ಜಿ.ಗಂಭೀರ್, ಆರ್. ಎಂ. ಭಾಗವತ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ-ಆಟಿಕೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಗುಪ್ತ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿನೋದ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸರಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು (ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ)
  ವಿನೋದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆಂಪು, vinoda vignana kempu
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ.ಎಸ್ ಹೇಮಲತಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿನೋದ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸರಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು (ಹಸಿರು ಪುಸ್ತಕ)
  ವಿನೋದ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಸಿರು, vinoda vignana hasiru
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ.ಎಸ್ ಹೇಮಲತಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ 61 ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನ 61 ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ