ಗೊಂಚಲು: ಇತಿಹಾಸ

72 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಗಜಾನನ ಶರ್ಮ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹುತಾತ್ಮ ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಯ.ರು. ಪಾಟೀಲ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 234.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 234.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 260.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ಮ ಕಥೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗಳಗನಾಥ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಹಾನಗಲ್ಲ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ.ಎಸ್‌.ಗೋಪಾಲ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಾಜಾ ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಬಿ.ಎಲ್. ವೇಣು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಿತ್ತೂರು ರುದ್ರಮ್ಮನ ಕಥೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಕೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ತಲಕಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಲ. ನ. ಸ್ವಾಮಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಸ್. ವಿಮಲ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮರೆತುಹೋದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸವದತ್ತಿಯ ರಟ್ಟರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಇಚ್ಚಂಗಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಪಾಠಾಂತರಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಕಾರರು : ದನಗಾರರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಇತಿಹಾಸದ ಆಚೆಈಚೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಎಡೆಗಳು ಹೇಳುವ ಕಂನಾಡ ಕತೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರದೀಪ್‌ ರೋಖಡೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 27.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 27.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಅರಿವು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 600.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 600.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ತುಘಲಕ್
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 252.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 252.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 280.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಗಾಂಧೀ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಯಾವುದು ಚರಿತ್ರೆ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಂ. ವಿ. ಆರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ / ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 340.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 340.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಾಯ್ಚೂರು ವಿಜಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 170.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 170.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 170.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮರೆತುಹೋದ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆವೆಲ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 450.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 450.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಂಪರೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಸ್. ಕೆ. ಅರುಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನವಭಾರತ ಶಿಲ್ಪಿ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮದಿದು ಇತಿಹಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಚ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ ರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಉಗಮ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿ. ವಿ. ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 25.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 25.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಶ್ರೀಮನ್ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ - ಚರಿತ್ರೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 63.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 63.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ರಾಜಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಲುವಾಗಿಲು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕೋಮುವಾದ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ. ಎಲ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 58.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 58.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮಾನವಪುತ್ರ ಯೇಸು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ಅಸ್ಸಾದಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 270.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಗುರುದೇವ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಿ. ರಾಮನಾಥ ಭಟ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್‌ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ.ಎಸ್‌. ಲಿಂಗರಾಜು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ|| ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಶರ್ಮಾ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎನ್‌.ಪಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 247.50
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 247.50
  ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ