ಗೊಂಚಲು: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

106 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಪರಿಸರದ ಕತೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 105.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 105.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಸದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಗುಪ್ತ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಉಪಯುಕ್ತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಮ್‌. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಸಂಪುಟ 2
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸುವ ಬಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಎ. ಓ. ಆವಲ ಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಎಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೈವಾರ ಗೋಪಿನಾಥ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೂಲವಿಜ್ಞಾನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ|| ಡಿ.ಆರ್.ಬಳೂರಗಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಚ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ / ಅನುವಾದ - ಜಿ. ಕುಮಾರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 45.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು /ಡಾ.ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 1,500.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 1,500.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 1,500.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಬೆಳಕು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • 40-60ರ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮನಸ್ಸು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 411.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 411.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನೀರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಾಲುಹಾದಿಯ ಕೋಲ್ಮಿಂಚುಗಳು - ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ!
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮೋಹನ್ ವೆರ್ಣೇಕರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕೃಷಿ: ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸ.ಚಿ. ರಮೇಶ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜೀವಧಾರ ಮಣ್ಣು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡ. ಶಿವರಾಮ ರೈ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ದೇವರು, ದೆವ್ವ, ವಿಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮಾನವನ ಆನುವಂಶಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಸ್. ಸುಧಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಹಜ ಕೃಷಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಡೆಯುವ ಕಡ್ಡಿ! ಹಾರುವ ಎಲೆ!
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಡಾ. ವಿ. ವಿ. ಬೆಳವಾಡಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 87.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 87.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನೊಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅದೃಶ್ಯ ಲೋಕದ ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಜು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಗುಪ್ತ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಕೌತುಕಗಳು - ಉಸಿರಾಟ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಕೌತುಕಗಳು - ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಗರ್ಭನಿರೋಧ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಮ್‌. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಖಗಸಿರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅಜ್ಜಂಪುರ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಜನನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಸ್. ಕ್ಷಮಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜೀವಾವಾಸಗಳು ನೆಲೆಸು-ಬೆಳೆಸು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಒತ್ತಡ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಆರ್. ಬಳೂರಗಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಆರ್. ಬಳೂರಗಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಆಮ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಸ್. ಜೈಪ್ರಕಾಶ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿದ್ಯುತ್ತು, ಕಾಂತತ್ವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತತ್ವ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಆರ್. ಬಳೂರಗಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ