ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ - 61 ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ - 61 ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು
ಬೆಲೆ
Rs. 250.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 250.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆಟವಾಡುತ್ತಲೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿರ್ಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.