ಗೊಂಚಲು: ಕಲಿಕೆ

154 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಮನಸ್ಸೇ ನೀ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸೋರುತಿಹುದು ಮನದ ಮಾಳಿಗೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಎಸ್. ವಿಮಲ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಭಾಷಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದವನು ನೋಮ್ ಛಾಮ್ಸ್‌ಕಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪ್ರೊ ಎನ್ ಎಸ್ ರಘುನಾಥ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಜಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಗಾದೆಗಳ ಗಾರುಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕಥೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಮಹೀಧರ ನಳಿನೀ ಮೋಹನ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಆಟವೇ ಪಾಠವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ವೀರನಾರಾಯಣ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿ.ಆರ್‌. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ-3
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಸ್. ಅರ್. ಗೌತಮ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿಜ್ಞಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು /ಡಾ.ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 1,500.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 1,500.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 1,500.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಬೆಳಕು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌
  ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಬದುಕು ಬೆಳಕು ಚುಟುಕು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಕೆ. ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 89.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 89.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಐಜೆನ್‌.ಬಿ / ಅನುವಾದ - ಡಾ|| ಎಸ್‌ ಹೇಮಲತ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮಂ!! ಆ!! ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ‍್ಯ ಅವರ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೆಕಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕೆ. ರಾಮು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 108.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 108.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ -10
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ -9
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ -8
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ - 7
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ - 6
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ - 5
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ - 4
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಮೌಲ್ಯಪುಸ್ತಕ - 3
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲೋಹಿತಶರ್ಮಾ ಇಡುವಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Education and Federalism in India
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  M.R. Kolhatkar
  ಬೆಲೆ
  Rs. 875.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 875.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 975.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಕಥೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಗುಪ್ತ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಸಿ. ಪಿ. ಕಮತಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 605.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 605.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 675.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Business Studies - Made Simple
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  Dr. T. V. Raju, Dr. K. Sheshamurthy
  ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • Operating System - Made Easy
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  Niranjan A
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಲಿಕಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಲಿಯಬಲ್ಲಿರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ರಂಜನ್‌ ಜೆ, ವಿ.ಸಿ. ರುದ್ರಾಣಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಏಳು ಪರ್ವತಗಳು ಒಂದು ನದಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ|| ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಖಗಸಿರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅಜ್ಜಂಪುರ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ತಾರಾಂತರಂಗ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಿಮಾನ್ ಬಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹಸಿರು ಇಂಧನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್
  ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್‌ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ.ಎಸ್‌. ಲಿಂಗರಾಜು
  ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ