Skip to product information
1 of 1

ಅಲಿಶಾ ಸಾದಿಕೋಟ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

Publisher: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

Regular price Rs. 200.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 200.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

1975ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಾದದ್ದು 50,000 ಪ್ರತಿಗಳು. 1977ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2001ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2004-2016 ರ ನಡುವೆ 40,000 ಪ್ರತಿಗಳು.

ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹೊರ ತಂದಿರುವ "ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು"ವಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. 

View full details