ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್

ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಬೆಲೆ
Rs. 300.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 300.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಿ 'ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ

ನಮ್ ಜಾವೇದ್ ರಚಿತ 'ದೀವಾರ್'ನ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಂಭಾಷಣಿಗೊಂದು ಮುಡಿಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದಾದ್ದು ಇಷ್ಟ: ''ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಸಿನ'ಮಾ' ಹೈ!'' ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲ ನನ್ನಂಥವರನ್ನು ಬೀಶರತ್ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ 'ಮಾ' ಈ ಸಿನೆಮಾ ಆ ಋಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಯ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳವೆ.

-ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)