Skip to product information
1 of 1

Sudhindra Budhya

ಶ್ವೇತ ಭವನ ಕಥನ

ಶ್ವೇತ ಭವನ ಕಥನ

Publisher -

Regular price Rs. 200.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 200.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯೂ ಹೌದು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೃತಿಯೂ ಹೌದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

View full details