Skip to product information
1 of 2

Aravind India

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅವಲೋಕನ

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅವಲೋಕನ

Publisher -

Regular price Rs. 50.00
Regular price Rs. 50.00 Sale price Rs. 50.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages - 128

Type - Paperback

ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ

• ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

• ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

• ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು

• ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

• ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

• ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ

• ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು
View full details