ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ - ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರವರೆಗೆ

ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ - ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರವರೆಗೆ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ.ಕೆ ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ
ಬೆಲೆ
Rs. 220.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 220.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.