Skip to product information
1 of 1

ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬದುಕೋಣ

ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬದುಕೋಣ

Publisher:

Regular price Rs. 75.00
Regular price Rs. 75.00 Sale price Rs. 75.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ತಲ್ಲಣಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಪರಿಹಾರದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ.

View full details