Skip to product information
1 of 1

ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ. ಗಜಾನನ ಶರ್ಮಾ

ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು - ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು - ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

Publisher: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ

Regular price Rs. 250.00
Regular price Rs. 250.00 Sale price Rs. 250.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಈ ಕೃತಿ. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ ಈ ಕೃತಿ.

View full details