Skip to product information
1 of 1

Yashawantha Chittala

ಮೂರು ದಾರಿಗಳು

ಮೂರು ದಾರಿಗಳು

Publisher -

Regular price Rs. 215.00
Regular price Rs. 215.00 Sale price Rs. 215.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping above ₹1,000

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

'ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಒಂದರಿಂದೊಂದು ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರೆಯುವುದು ಚಿತ್ತಾಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ ಪಾತ್ರದೊಡನೆಯೂ ಅವರು ತಾದಾತ್ಮ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ. “ಮೂರು ದಾರಿಗಳು" ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.'
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)