Skip to product information
1 of 1

Dr. S. Sudha

ಮಾನವನ ಆನುವಂಶಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಮಾನವನ ಆನುವಂಶಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

Publisher -

Regular price Rs. 110.00
Regular price Rs. 110.00 Sale price Rs. 110.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜುಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿಸಿದ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಧಾರವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಭಾಷೆ ಸರಳ, ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದ ರಚಿಸಿದ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಿಕದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ತೋರಿಬರದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ. ಸುಧಾ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

View full details