Skip to product information
1 of 1

Sahana Vijaykumar

ಕ್ಷಮೆ

ಕ್ಷಮೆ

Publisher -

Regular price Rs. 200.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 200.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥನೆ. ಹೆದ್ದೂಬ್ಬಳು ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಗಾಣುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅರಿವಾಗದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಚ್ಛೆಯ ಮಧ್ಯದ ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆ ನಶಿಸತೊಡಗಿ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಬೆಂಬಲಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಲವಾದಷ್ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
View full details

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)