Skip to product information
1 of 1

ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್

ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ-೬

ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ-೬

Publisher: ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್

Regular price Rs. 300.00
Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 300.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರನೆಯ ತುಂಡಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಸೊಲ್ಲುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

View full details