ಕನ್ನಡನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ

ಕನ್ನಡನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಿಗಿದ್ದ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡವೆಂಬ ಕಲ್ಪಿತ ನುಡಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಹೊತ್ತಗೆ ಕನ್ನಡನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ - ಇದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಡೋಜ, ಹಿರಿಯ ನುಡಿಯರಿಗ ಡಾ.ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕವಲು ಒಡೆದು ಬೇರಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೆರವಾಗುವುದು.