Skip to product information
1 of 1

ಅಮೃತಾ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ, ವಿತ್ತೇಶ್ ಕಲಂಬಿ

ಕಂಬಗಳಿಂದ ಅರಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ

ಕಂಬಗಳಿಂದ ಅರಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ

Publisher: ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ಸ್

Regular price Rs. 45.00
Regular price Sale price Rs. 45.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಧೀರಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಮನೆಗಳೆಂದರೆ ಅದೇನೊ ಕುತೂಹಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ವಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇರಿ ಅವಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ.

View full details