Skip to product information
1 of 1

Maasti Venkatesha Iyyangar

ಹ್ಯಾಮ್ ಲೆಟ್

ಹ್ಯಾಮ್ ಲೆಟ್

Publisher -

Regular price Rs. 200.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 200.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

ಮುನ್ನುಡಿ

ಇದು ನಾನು ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ, ಭಾಷಾಂತರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ  ಸಂಪುಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಭಾಷಾಂತರ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಕಟನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಷಾಂತರದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಚಯ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತೆ ಆದೀತೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನಿಂದಾದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಕೆಲಸ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಕರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಬೇಕು; ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು.

-ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
View full details