Skip to product information
1 of 1

Dr. Srivatsa S. Vati

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ

Publisher - ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

Regular price Rs. 50.00
Regular price Rs. 50.00 Sale price Rs. 50.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವುದೇ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಎಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

View full details