Skip to product information
1 of 1

ಡಾ. ಹೆಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು

ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು

Publisher: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

Regular price Rs. 70.00
Regular price Rs. 70.00 Sale price Rs. 70.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ.

View full details