Skip to product information
1 of 2

A S G

ಬ್ಯಾಟೆಮರ

ಬ್ಯಾಟೆಮರ

Publisher -

Regular price Rs. 180.00
Regular price Rs. 180.00 Sale price Rs. 180.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages - 172

Type - Paperback

ಈ ಕಳ್ಳಿಕಾಡು ಊರಿನಾಚಿಗೆ ಅಳ್ಳಿಮರ ದಾಟ್ಕಂಡು ಮು೦ದುಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿದ್ ನಾಕೈದ್ ಎಕರೆ ಕಳ್ಳಿಗಿಡ್ಡುಳ್ ಬೆಳ್ಳಂಡಿದ್ ಕಾಡು. ಕಳ್ಳಿಗಿಡುದ್ ಜೊತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕೆಗಿಡ, ರೋಜ‌ರ್ ಗಿಡ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಹೊಂಗೆಮರುವೆ ಸೇರ್ಕ್ಯಂಡು ಹಬ್ಕ್ಯಂಡಿದ್ ಕಾಡದು. ಇಡೀ ಊರಲಿ ಯೆಂಗುಸ್ರುನ್ನ ಬುಟ್ರೆ ಬಾಕ್ಯರು ಬತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಬಾಳ ಕಡ್ಮೆ. ಊರೊಳ್ಗೆ ಸಣ್ಣುಡ್ಲು ಬಾಲ್ ತಗಳಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಣಾಕಿದ್ ಬಟ್ಟೆನೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಬಟ್ಟೆನೋ ತಗಂಡು ಅದ್ರಲಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡು ಆ ಬಾಲ್ ಹರಿಬಾರ್ದುಂತವ ಅದುಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಿಹಾಲ ಕುಡ್ಸಕೆ ಈ ಕಾಡೊಳಿಕ್ ಬರರು. ಕಳ್ಳಿಗಿಡ್ಗುಳುವೆ ಬುಡ್ದಲಿ ಕಲ್ಲಗಂಡು ಕುಕ್ಕಿರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬತ್ತಿದ್ ಯೆಂಗುಸ್ರುಗುಳು ಮಾತಾಡ್ಕ್ಯತಿದ್ ದುಃಖುದ್ ಇಸ್ಯವ ಎದೆಲೆ ತುಂಬ್ಕ್ಯಂಡಿದ್ದವಂಗೆ ಹಾಲರಿಶ್ಕಂಡ್ ಅಳವು.
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)