Skip to product information
1 of 1

ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ 'ದುಡಿ'ಮೆ

ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ 'ದುಡಿ'ಮೆ

Publisher:

Regular price Rs. 0.00
Regular price Sale price Rs. 0.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

‘ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ’ ಲೇಖಕ ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕೃತಿ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ-ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಲೇಖಕರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ. 

View full details

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)