Skip to product information
1 of 1

ಟ್ರಿಫರ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಅಲಿಸೌನ್ ಮೂನ್, ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ಆಹಾರ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

ಆಹಾರ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

Publisher: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

Regular price Rs. 175.00
Regular price Rs. 175.00 Sale price Rs. 175.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಕುರಿತು, ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು  ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆತಾಯಿಯರಿಗಾಗಿ ಹೊರ ತಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ.

View full details