Skip to product information
1 of 1

Mallikarjuna D. J

ಯೋರ‍್ದಾನ್ ಪಿರೆಮಸ್ - ಜೋರ್ಡಾನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

ಯೋರ‍್ದಾನ್ ಪಿರೆಮಸ್ - ಜೋರ್ಡಾನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

Publisher - ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

Regular price Rs. 225.00
Regular price Rs. 225.00 Sale price Rs. 225.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping Above ₹200

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

 “ರಂಜನೆಯ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ, ಅನುಭವಗಳ ಗಣಿಯಾದ ಲೋಕ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಥಮನೆಂದರೆ, ನಾರದನೇ ಇರಬೇಕು. ದಾರಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾರದ ಭೂಮಾರ್ಗ, ಗಗನಮಾರ್ಗ, ನೀರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಂತೆ, ನಾವೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹಾಲ್ಗಡಲಿನ ಸಂಚಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವನದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಗ”. ಈ ಮಾತುಗಳು ಈ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರದ್ದು.

ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಈ ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅಗಾಧತೆ ಮುಂದೆ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾದಂತೆ, ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯ ಈ ನೆಲವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲವುದರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಮಹಾನುಭವ, ರೋಮಾಂಚನ, ಈ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೊಸತೆಂಬಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಿಯವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

View full details