Skip to product information
1 of 1

ವೀಣಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಕರೆಯುತಿದೆ ಕಲ್ಲು

ಕರೆಯುತಿದೆ ಕಲ್ಲು

Publisher: ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ಸ್

Regular price Rs. 50.00
Regular price Sale price Rs. 50.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಸುದಿಪ್ತಾಳಿಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅವಳಿಗೆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಜಾತಕ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಷ್ಟೇ ಕರತಲಾಮಲಕ. ಶಿರ್ಮಾರ್ಕರಿನ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಆಕೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ.

View full details