Skip to product information
1 of 1

Veena Prasad

ಕರೆಯುತಿದೆ ಕಲ್ಲು

ಕರೆಯುತಿದೆ ಕಲ್ಲು

Publisher - ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ಸ್

Regular price Rs. 50.00
Regular price Rs. 50.00 Sale price Rs. 50.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

- Free Shipping

- Cash on Delivery (COD) Available

Pages -

Type -

ಸುದಿಪ್ತಾಳಿಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅವಳಿಗೆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಜಾತಕ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಷ್ಟೇ ಕರತಲಾಮಲಕ. ಶಿರ್ಮಾರ್ಕರಿನ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಆಕೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ.

View full details