Skip to product information
1 of 1

ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್

ಪಂಚತಂತ್ರದ ವಿಖ್ಯಾತ ಕಥೆಗಳು

ಪಂಚತಂತ್ರದ ವಿಖ್ಯಾತ ಕಥೆಗಳು

Publisher:

Regular price Rs. 135.00
Regular price Sale price Rs. 135.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಪಂಚತಂತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ. ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಮೌಲಿಕ ಜೀವನ-ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಜಾಣ ಮೊಲಗಳು, ಮೋಸಗಾರ ನರಿ, ದುಷ್ಟ ಬೇಟೆಗಾರರು, ಮಹತ್ವದ ಗೆಳೆಯರು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಓದಿರಿ!

ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್

View full details

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)