Skip to product information
1 of 1

ಡಿ. ವಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ಹಲವು ನೋಟಗಳು

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ಹಲವು ನೋಟಗಳು

Publisher:

Regular price Rs. 200.00
Regular price Sale price Rs. 200.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಕಾಲಕಾಲವೂ ದೇಶ ದೇಶವೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸ ಹೊರಟರೂ, ಯಾವ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಕಾಲದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಚೋದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯವೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಾಗಮೃತವನ್ನು ವಿಪುಲಾರ್ಥವುಳ್ಳ 'ಧ್ವನಿ' ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯೋಣವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಿ. ವಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್.

View full details

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)