Skip to product information
1 of 1

ಡಾ|| ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ

Publisher: ಎಂ. ಸಿ. ಸಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್

Regular price Rs. 230.00
Regular price Rs. 230.00 Sale price Rs. 230.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ "ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ"ವನ್ನು ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

View full details