Skip to product information
1 of 1

ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲರಾಯರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು

Publisher:

Regular price Rs. 175.00
Regular price Rs. 175.00 Sale price Rs. 175.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಚಳವಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು, ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು, ಕುವೆಂಪು ಮುಂತಾದವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ಹೊತ್ತಗೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು".

View full details