ಗೋಬಿಯ ಗಲಾಟೆ ಗೆಳತಿ

ಗೋಬಿಯ ಗಲಾಟೆ ಗೆಳತಿ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಶೀಲಾ ಧಿರ್
ಬೆಲೆ
Rs. 35.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 35.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಟಾಕಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕಥೆ ಓದಿ.