Skip to product information
1 of 1

ಸಿ. ಜೇಮ್ಸ್‌ ಜೆನ್ಸನ್

ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

Publisher:

Regular price Rs. 199.00
Regular price Rs. 199.00 Sale price Rs. 199.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮನುಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬದುಕಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳವ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
View full details

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)