Skip to product information
1 of 1

ಸುಜಾತ ಪದ್ಮನಾಭನ್

ಚುಸ್ಕಿತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ!

ಚುಸ್ಕಿತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ!

Publisher:

Regular price Rs. 45.00
Regular price Sale price Rs. 45.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ಒಂಭತ್ತರ ಪ್ರಾಯದ ಚುಸ್ಕಿತ್‌ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಸೆ. ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿಯುವ ಆಸೆ. ಆಟವಾಡುವ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ... ಅಬ್ದುಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವವರೆಗೂ...

View full details