ಆಜನ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಆಜನ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಪೈಸಲ್ ಅಲ್ಕಾಝಿ
ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಿಮು ಮತ್ತು ಮೊರಿಂದಾ ಮರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಶಾಂತ ಜನಪದ ಬದುಕನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, ಅವೆರಡೂ ಮರಗಳೂ ಆಟಿಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿಬಿಟ್ಟವು! ಆಜನ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಎರಡು ಮರಗಳ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ.